رویال

تور قشم از اصفهان هتل رویال

4 شب

تاریخ رفت: 1398/09/27

تاریخ برگشت: 1398/10/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,910,000 1,853,000 تومان
سه تخته 1,740,000 1,688,000 تومان
چهار تخته 1,700,000 1,649,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آتامان

تور قشم از اصفهان هتل آتامان

4 شب

تاریخ رفت: 1398/09/27

تاریخ برگشت: 1398/10/01


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,170,000 2,105,000 تومان
سه تخته 2,040,000 1,979,000 تومان
چهار تخته 1,960,000 1,901,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آتامان

تور قشم از اصفهان هتل آتامان

3 شب

تاریخ رفت: 1398/10/01

تاریخ برگشت: 1398/10/04


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,010,000 1,930,000 تومان
سه تخته 1,900,000 1,824,000 تومان
چهار تخته 1,860,000 1,786,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان
آتامان

تور قشم از اصفهان هتل آتامان

4 شب

تاریخ رفت: 1398/10/04

تاریخ برگشت: 1398/10/08


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 2,250,000 2,160,000 تومان
سه تخته 2,110,000 2,026,000 تومان
چهار تخته 2,050,000 1,968,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان