3شب مسکو+ 4شب سنت پترزبورگ

تور 3شب مسکو+ 4شب سنت پترزبورگ

7 شب

هتل آرت نوو پالاس
Art Nuvo Palace

تاریخ رفت: 1398/03/24

تاریخ برگشت: 1398/03/31

اتاق قیمت
یک تخته 80دلار 11,495,000  تومان
دو تخته 80دلار 8,975,000  تومان
  توضیحات        
3شب مسکو+ 4شب سنت پترزبورگ

تور 3شب مسکو+ 4شب سنت پترزبورگ

7 شب

هتل آرت نوو پالاس
Art Nuvo Palace

تاریخ رفت: 1398/03/31

تاریخ برگشت: 1398/04/07

اتاق قیمت
یک تخته 80دلار 10,995,000  تومان
دو تخته 80دلار 8,725,000  تومان
  توضیحات