آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 5,695,000  تومان
دو تخته 4,895,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل سندر
Cender Hotel

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 7,295,000  تومان
دو تخته 9,295,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل بایا لارا
Baia Lara

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 19,945,000  تومان
دو تخته 14,395,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

تور آنتالیا از تهران پرواز ایران ایر

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/03/09

تاریخ برگشت: 1398/03/15

اتاق قیمت
یک تخته 24,845,000  تومان
دو تخته 17,545,000  تومان
  توضیحات