وان (ترکیه ) زمینی

تور وان (ترکیه ) زمینی

4 شب

هتل کروان
Kervan Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/10

تاریخ برگشت: 1398/06/15

اتاق قیمت
دو تخته 1,450,000  تومان
یک تخته   تومان
زمینی ترکیه (وان)

تور زمینی ترکیه (وان)

4 شب

هتل کروان
Kervan Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/24

تاریخ برگشت: 1398/06/29

اتاق قیمت
دو تخته 1,090,000  تومان
یک تخته   تومان