چین از تهران پرواز ماهان

تور چین از تهران پرواز ماهان

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/05/11

تاریخ برگشت: 1398/05/20

اتاق قیمت
یک تخته 710دلار 5,190,000  تومان
دو تخته 480دلار 5,190,000  تومان
  توضیحات