بشری

تور مشهد از اصفهان هتل بشری

4 شب

تاریخ رفت: 1398/09/24

تاریخ برگشت: 1398/09/28


اتاق قیمت اصلی با تخفیف نرخ
دو تخته 1,590,000 1,510,000 تومان
سه تخته 1,540,000 1,463,000 تومان
چهار تخته 1,540,000 1,463,000 تومان
دو تخته با سرویس
تا سقف 8 نفر
0 تومان