استانبول از تهران پرواز قشم ایر
تور استانبول از تهران پرواز قشم ایر

3 شب

هتل گرند میلان
Grand Milan Hotel

تاریخ رفت: 1398/09/25

تاریخ برگشت: 1398/09/28

اتاق قیمت
دو تخته 2,750,000  تومان
یک تخته 3,140,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز قشم ایر
تور استانبول از تهران پرواز قشم ایر

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/09/25

تاریخ برگشت: 1398/09/28

اتاق قیمت
دو تخته 2,790,000  تومان
یک تخته 3,180,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز ایران ایر
تور استانبول از تهران پرواز ایران ایر

3 شب

هتل گرند میلان
Grand Milan Hotel

تاریخ رفت: 1398/09/26

تاریخ برگشت: 1398/09/29

اتاق قیمت
دو تخته 3,180,000  تومان
یک تخته 3,560,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز ایران ایر
تور استانبول از تهران پرواز ایران ایر

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/09/26

تاریخ برگشت: 1398/09/29

اتاق قیمت
دو تخته 3,220,000  تومان
یک تخته 3,610,000  تومان
  توضیحات