استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,310,000  تومان
یک تخته 5,940,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,230,000  تومان
یک تخته 6,070,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل بیرول
Birol Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/25

تاریخ برگشت: 1398/06/28

اتاق قیمت
دو تخته 5,360,000  تومان
یک تخته 6,520,000  تومان
  توضیحات        
کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر
تور کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل اسلان
Uslan Hotel Kusadasi

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 4,140,000  تومان
یک تخته 4,790,000  تومان
  توضیحات        
پاریس  از اصفهان
تور پاریس از اصفهان

7 شب

هتل نووتل پاریس
novotel paris la defense

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 990یورو 4,990,000  تومان
یک تخته 1490یورو 4,990,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
  توضیحات        
کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر
تور کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل آریا کلاروس
Aria Claros Beach

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 6,660,000  تومان
یک تخته 9,470,000  تومان
  توضیحات        
کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر
تور کوش آداسی از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لی بلو
Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 7,670,000  تومان
یک تخته 10,040,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/29

تاریخ برگشت: 1398/07/05

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 6,610,000  تومان
یک تخته 9,000,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 6,810,000  تومان
یک تخته 9,405,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل کروانسرای لارا
Kervansaray Lara Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 8,790,000  تومان
یک تخته 12,645,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی بلک
Orange County Resort Hotel Belek

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 9,580,000  تومان
یک تخته 16,820,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل اورنج کانتی کمر
Orange County Resort Hotel Kemer

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 11,100,000  تومان
یک تخته 20,135,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل تایتانیک دلوکس
Titanic Delux

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 13,540,000  تومان
یک تخته 20,440,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس
تور آنتالیا از تهران پرواز سان اکسپرس

6 شب

هتل سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Hotel

تاریخ رفت: 1398/06/30

تاریخ برگشت: 1398/07/06

اتاق قیمت
دو تخته 13,870,000  تومان
یک تخته 20,960,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا پالاس
Lara Palace Hotel

تاریخ رفت: 1398/07/03

تاریخ برگشت: 1398/07/11

اتاق قیمت
دو تخته 3,590,000  تومان
یک تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل هیمروس لایف
Himeros Life Hotel

تاریخ رفت: 1398/07/03

تاریخ برگشت: 1398/07/11

اتاق قیمت
دو تخته 3,990,000  تومان
یک تخته 4,690,000  تومان
  توضیحات        
پاریس  از اصفهان
تور پاریس از اصفهان

7 شب

هتل نووتل پاریس
novotel paris la defense

تاریخ رفت: 1398/07/05

تاریخ برگشت: 1398/07/12

اتاق قیمت
دو تخته 990یورو 4,990,000  تومان
یک تخته 1490یورو 4,990,000  تومان
  توضیحات        
پاریس  از اصفهان
تور پاریس از اصفهان

7 شب

هتل نووتل پاریس
novotel paris la defense

تاریخ رفت: 1398/07/12

تاریخ برگشت: 1398/07/19

اتاق قیمت
دو تخته 990یورو 4,990,000  تومان
یک تخته 1490یورو 4,990,000  تومان
  توضیحات        
دبی از اصفهان پرواز فلای دبی
تور دبی از اصفهان پرواز فلای دبی

3 شب

هتل فورچون دیره
Fortune Grand Hotel

تاریخ رفت: 1398/07/13

تاریخ برگشت: 1398/07/16

اتاق قیمت
دو تخته 4,510,000  تومان
یک تخته 5,406,000  تومان
  توضیحات        
دبی از اصفهان پرواز فلای دبی
تور دبی از اصفهان پرواز فلای دبی

3 شب

هتل اونیو
Avenue Hotel Dubai

تاریخ رفت: 1398/07/13

تاریخ برگشت: 1398/07/16

اتاق قیمت
دو تخته 5,210,000  تومان
یک تخته 6,790,000  تومان
  توضیحات        
پاریس  از اصفهان
تور پاریس از اصفهان

7 شب

هتل نووتل پاریس
novotel paris la defense

تاریخ رفت: 1398/07/19

تاریخ برگشت: 1398/07/26

اتاق قیمت
دو تخته 990یورو 4,990,000  تومان
یک تخته 1490یورو 4,990,000  تومان
  توضیحات        
پاریس  از اصفهان
تور پاریس از اصفهان

7 شب

هتل نووتل پاریس
novotel paris la defense

تاریخ رفت: 1398/07/26

تاریخ برگشت: 1398/08/06

اتاق قیمت
دو تخته 990یورو 4,990,000  تومان
یک تخته 1490یورو 4,990,000  تومان
  توضیحات