استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,720,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,830,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,080,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,190,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا
تور ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا

3 شب

هتل نورک رزیدنس
Nork Residence Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,390,000  تومان
دو تخته 4,080,000  تومان
  توضیحات        
ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا
تور ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا

3 شب

هتل باکسوس
Baxos Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,480,000  تومان
دو تخته 3,960,000  تومان
  توضیحات        
ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا
تور ارمنستان هوائی از تهران پرواز آرمنیا

3 شب

هتل شیراک
Shirak Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 5,060,000  تومان
دو تخته 4,340,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/05

اتاق قیمت
یک تخته 4,190,000  تومان
دو تخته 3,740,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/05

اتاق قیمت
یک تخته 4,320,000  تومان
دو تخته 3,740,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا پالاس
Lara Palace Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 4,890,000  تومان
دو تخته 3,750,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل هیمروس لایف
Himeros Life Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا پارک
Lara Park Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 6,950,000  تومان
دو تخته 5,490,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 7,080,000  تومان
دو تخته 5,290,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز آسمان
تور استانبول از تهران پرواز آسمان

3 شب

هتل بیرول
Birol Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/07

اتاق قیمت
یک تخته 3,160,000  تومان
دو تخته 3,720,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل آگون
Agon Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/11

اتاق قیمت
یک تخته 5,045,000  تومان
دو تخته 3,895,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/11

اتاق قیمت
یک تخته 5,695,000  تومان
دو تخته 4,695,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل لارا هادریانوس
Lara Hadrianus Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/11

اتاق قیمت
یک تخته 6,545,000  تومان
دو تخته 5,245,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل بلکون
Belkon

تاریخ رفت: 1398/05/04

تاریخ برگشت: 1398/05/11

اتاق قیمت
یک تخته 6,645,000  تومان
دو تخته 5,345,000  تومان
  توضیحات        
زمینی ترکیه (وان)
تور زمینی ترکیه (وان)

4 شب

هتل کروان
Kervan Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/06

تاریخ برگشت: 1398/05/11

اتاق قیمت
یک تخته   تومان
دو تخته 990,000  تومان
  توضیحات        
چین از تهران پرواز ماهان
تور چین از تهران پرواز ماهان

7 شب

هتل مرکور وانشنگ
Mercure Wanshang Beijing

تاریخ رفت: 1398/05/11

تاریخ برگشت: 1398/05/20

اتاق قیمت
یک تخته 710دلار 5,190,000  تومان
دو تخته 480دلار 5,190,000  تومان
  توضیحات        
نمایشگاه زیبائی گوانجو 2019 از تهران پرواز ماهان
تور نمایشگاه زیبائی گوانجو 2019 از تهران پرواز ماهان

7 شب

هتل اسن گوتای
ESUN GOUTAI

تاریخ رفت: 1398/06/12

تاریخ برگشت: 1398/06/20

اتاق قیمت
یک تخته 825 دلار به اضافه مبلغ بلیط   تومان
دو تخته 595 دلار به اضافه مبلغ بلیط   تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,720,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/04/31

تاریخ برگشت: 1398/05/03

اتاق قیمت
یک تخته 3,830,000  تومان
دو تخته 3,310,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل مارال
Maral Hotel Istanbul

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,080,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
استانبول از تهران پرواز تابان
تور استانبول از تهران پرواز تابان

3 شب

هتل اوز یاووز
Oz Yavuz Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/01

تاریخ برگشت: 1398/05/04

اتاق قیمت
یک تخته 4,190,000  تومان
دو تخته 3,650,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل همیروس بیچ
Himeros Beach Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات        
آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر
تور آنتالیا از تهران پرواز قشم ایر

6 شب

هتل هیمروس لایف
Himeros Life Hotel

تاریخ رفت: 1398/05/02

تاریخ برگشت: 1398/05/10

اتاق قیمت
یک تخته 5,790,000  تومان
دو تخته 4,590,000  تومان
  توضیحات