# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
فرانسه

7شب اقامت پاریس

7 شب اقامت

5 مهرماه
6 دی ماه
2تخته 4990000تومان+990 یورو
1تخته 4990000 تومان+1490یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(5 روزه) اتریش

4 شب اقامت وین

4 شب اقامت

11 خرداد ماه
2تخته 2990000 تومان + 790 یورو
1تخته 2990000 تومان + 1290 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(8 روزه) نپال

3 شب اقامت کاتماندو، 2 شب چیتوان، 2 شب پخارا

7 شب اقامت

9 خرداد ماه
2تخته 3990000 تومان + 1590 دلار
1تخته 3990000 تومان + 2590 دلار
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) یونان

4 شب اقامت آتن، 2 شب تسالونیکی

6 شب اقامت

10 خرداد ماه
2تخته 3990000 تومان + 1190یورو
1تخته 3990000 تومان + 1690 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) ایتالیا

3 شب رم، 2 شب ونیز، 3 شب ونیز

6 شب اقامت

3 خرداد
و 7 خرداد
2تخته 2990000 تومان+1290یورو
1تخته 2990000تومان+1990یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
(7 روزه) سوئیس

4 شب زوریخ، 2 شب لوگانو

6 شب اقامت

27 اردیبهشت
10 و 24 خرداد
2تخته 2990000 تومان + 1290 یورو
1تخته 2990000 تومان+ 1990 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
اروپا

فرانسه، آلمان، اتریش، ایتالیا، یونان، ترکیه

24 روز

از 22 اسفند
26 فروردین
2تخته 11990000تومان + 3290 یورو
1تخته 11990000تومان + 4490 یورو
# نام، درجه هتل و مسیر تور پرواز تاریخ حرکت قیمت برای هر نفر
1
( 8 روزه )اسپانیا

3شب مادرید و4 شب بارسلونا

7 شب اقامت

از 26 اردیبهشت
تا 23 خرداد
2تخته 3000000 تومان + 1290 یورو
1تخته 2990000 تومان + 1990 یورو