مسافر گرامي لطفا در هنگام ثبت اسامي خود در سيستم دقت فرماييد تا اسامي دقيقا بر طبق شناسنامه  وارد شود  ضمنا وارد کردن شماره تماس و کد ملي الزامي است و مسئوليت هرگونه اشتباه وتبعات مربوط به آن از قبيل سوار نشدن مسافر به دليل مغايرت نامي يا کد ملي و... به عهده "مسافر"مي باشد.

 

در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

 در صورت تغییر برنامه سفر و یا افزایش قیمت تور به هر دلیلی مسافر متعهد به قبول شرایط جديد ميباشد.

کارگزار متعهد است بیمه کامل مسافرتی را در مورد مسافر اعمال نماید و در صورت بروز هر گونه حادثه ای در طول سفر همکاری و مساعدت لازم را به عمل آورد.

 مسافر متعهد است شئونات اسلامی را در طول سفر کاملا رعایت نماید.

مسافر متعهد است شناسنامه عکسدار و کارت ملی ا به همراه داشته باشد.

 مسافر متعهد است در ساعات اعلام شده در برنامه سفر شرکت نماید در غیر این صورت هیچ مسئولیتی به عهده کارگزار نخواهد بود.

 مسافر متعهد است هزینه های اضافی خارج از برنامه را خود بپردازد.

خدمات ارائه شده فوق غیر قابل استرداد و به صورت چارتر بوده و در صورت  انصراف هیچ گونه مبلغی به مسافر برگشت داده نخواهد شد.

 مسافر متعهد است 100% هزینه تور  را در هنگام عقد قرار داد پرداخت نماید و ارائه مدارک در قبال اخذ تسویه حساب با  کارگزار می باشد.

 کارگزار هیچگونه تعهدی در قبال تاخیر و یا کنسل شدن پرواز ندارد.

درصورت رزروبلیط وهتل بصورت جداگانه وکنسلی پروازرفت ،طبق مقررات هتل عمل خواهدشد.

درصورت بروزهرگونه مشکل طی سفر،مسافرمکلف است همان موقع آژانس رامطلع کند،درغیراینصورت بعدسفرهیچ ادعایی پذیرفته نیست.

تفاوت نرخ تورباشرایط مشابه،بستگی به زمان رزرومسافرووضعیت عرضه وتقاضاداردومطابق قراردادمنعقده بین کارگزارومسافرزمان رزرو،عمل خواهدشد.

مسافر  و کارگزار ، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی ، و گردشگری را به عنوان حکم مرضی الطرفین تعیین، تا در صورت بروز هر گونه اختلافی در رابطه با این قرارداد اعلام نظر نماید.

بدیهی است که نظر ایشان قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.

(در صورت بروز اختلاف در تفسیر مفاد قرار داد انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی استان مرجع اخذ شکایات می باشد.)

 

در صورت داشتن مسافر ويلچري حتما با شرکت هماهنگ شود.

در هنگام ثبت نام مي بايست نسبت محرميت وجود داشته باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل در پذيرش هتل،به عهده شخص ثبت نام کننده است و هيچ گونه مسئوليتي به عهده اين شرکت نمي باشد.

حضور مسافر داخلی یک ساعت قبل از ساعت پرواز در محل فرودگاه الزامی می باشد.

حضور مسافر خارجی سه ساعت قبل از ساعت پرواز در محل فرودگاه الزامی می باشد.

مسافران تبعه کشور افغانستان ميبايستي نسبت به اخذ برگ تردد بين استاني از اداره کل امور اتباع بيگانه اقدام نمايند درغير اينصورت مانع از سوار شدن آنان ميگردد.

مسافرین غیر ایرانی میبایست قبل از انجام رزرو مراتب را به اطلاع پشتیبانی سایت برسانند .