تور کیش از اصفهان 14 مهر به صورت 3 روزه و 4 روزه در سایت 30جا مشاهده کنید و برای اطلاعات دقیق از این تورها با کارشناس تورهای داخلی 30جا به شماره 09032836955 تماس بگیرید.

 

تور کیش از اصفهان 3 روزه در 14 مهر

 

قیمت تورهای کیش از اصفهان 14 مهر تا 17 مهر به مدت 3 روز و 3 شب را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

هتل قیمت اتاق 2 تخته قیمت اتاق 3 تخته قیمت اتاق 4 تخته اطلاعات تور
ویلای شباویز ظرفیت تکمیل 812000 ظرفیت تکمیل توضیحات
پانیذ 922000 902000 893000 توضیحات
سیمرغ 940000 902000 902000 توضیحات
سان رایز 1040000 998000 998000 توضیحات
آبادگران 1064000 1036000 1016000 توضیحات
هلیا 1092000 1016000 978000 توضیحات
آرامش 1130000 1092000 1092000 توضیحات
قائم 1140000 1092000 ظرفیت تکمیل توضیحات
سارا 1235000 1188000 ظرفیت تکمیل توضیحات
میراژ 1472000 1378000 ظرفیت تکمیل توضیحات
شایان 1539000 1425000 ظرفیت تکمیل توضیحات

 

 

تور کیش از اصفهان 4 روزه در 14 مهر

 

قیمت تورهای کیش از اصفهان 14 مهر تا 18 مهر به مدت 4 روز و 4 شب را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

هتل ظرفیت اتاق 2 تخته ظرفیت اتاق 3 تخته ظرفیت اتاق 4 تخته اطلاعات تور
ویلای شباویز ظرفیت تکمیل 950000 ظرفیت تکمیل توضیحات
پانیذ 969000 940000 930000 توضیحات
سیمرغ 1036000 998000 998000 توضیحات
سان رایز 1130000 1092000 1092000 توضیحات
آبادگران 1159000 1121000 1092000 توضیحات
آرامش 1226000 1188000 1188000 توضیحات
قائم 1330000 1282000 ظرفیت تکمیل توضیحات
سارا 1425000 1378000 ظرفیت تکمیل توضیحات
میراژ 1662000 1568000 ظرفیت تکمیل توضیحات
شایان 1796000 1644000 ظرفیت تکمیل توضیحات