تور مشهد از اصفهان 14 مهر به صورت 3 روزه و 4 روزه در سایت 30جا مشاهده کنید و برای اطلاعات دقیق از این تورها با کارشناس تورهای داخلی 30جا به شماره 09032836955 تماس بگیرید.

 

تور مشهد از اصفهان 3 روزه در 14 مهر

 

قیمت تورهای مشهد از اصفهان 14 مهر تا 17 مهر به مدت 3 روز و 3 شب را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

هتل قیمت اتاق 2 تخته قیمت اتاق 3 تخته قیمت اتاق 4 تخته اطلاعات تور
شهدا ظرفیت تکمیل 1282000 1282000 توضیحات
یاسر 1140000 1140000 1140000 توضیحات
جواهری 1178000 1178000 1178000 توضیحات
مدائن 1300000 1300000 ظرفیت تکمیل توضیحات
استار 1349000 1349000 1349000 توضیحات
اطلس 1368000 1368000 ظرفیت تکمیل توضیحات
ایران 1472000 1472000 ظرفیت تکمیل توضیحات
گل سرخ 1530000 1472000 1472000 توضیحات
حیات شرق 1550000 1550000 ظرفیت تکمیل توضیحات
بشری 1776000 1730000 1730000 توضیحات
جواد 1776000 1776000 ظرفیت تکمیل توضیحات
کیانا 1948000 1948000 ظرفیت تکمیل توضیحات

 

تور مشهد از اصفهان 4 روزه در 14 مهر

 

قیمت تورهای مشهد از اصفهان 14 مهر تا 18 مهر به مدت 4 روز و 4 شب را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

هتل قیمت اتاق 2 تخته قیمت اتاق 3 تخته قیمت اتاق 4 تخته اطلاعات تور
یاسر 1254000 1254000 1254000 توضیحات
استار 1482000 1482000 1482000 توضیحات
گل سرخ 1720000 1665000 1665000 توضیحات
حیات شرق 1767000 1767000 ظرفیت تکمیل توضیحات
بشری 2070000 2015000 2015000 توضیحات